ทัวร์ซื้อสินค้าตลาดโคมไฟและอื่นๆ

คลิก! ถามเพิ่มเติมได้ทันที

ขั้นตอนการจอง

  1. เลือกรอบการเดินทางพร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ ทาง Line : @china4trip

  2. ชำระมัดจำการเดินทางพร้อมส่งพาสปอร์ตเอกสารมาทำวีซ่า 15 วันทำการ

  3. ก่อนเดินทาง 5-7 วันเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อคอนเฟิร์มการเดินทางและเวลานัดหมาย