อัพเดทราคา

Line : @china4trip

ตารางการเดินทาง

19,20,21,22 กุมภาพันธ์ 2020

13,14,15,16 มีนาคม 2020

>>>คุยกันสดๆกับทีมงาน จองเลย!!!

🙂 4 วัน 3 คืน เดินงาน 4 วัน บินฟูล + พัก 4 ดาว + ล่าม 4 วัน #เรามีล่ามส่วนตัวให้ทุกกรุ๊ป พร้อมนำเข้าจากจีนมาไทยแบบครบวงจร เรทค่าขนส่งเริ่มกิโลละ 18 บาท/คิวละ 4,xxx บาท

ทัวร์ซื้อสินค้าเมืองอี้อู

รายละเอียด ข้อมูล
ประเภท : ทัวร์ซื้อของเมืองจีน
เมือง : อี้อู (Yiwu)
สายการบิน : Air China (Full Service)
ระยะเวลา :  4 วัน 3 คืน เดินงาน 4 วัน
ราคาเริ่มต้น : 27,800.- บาท
ขนาดกรุ๊ป : จำกัดไม่เกิน 15 ที่นั่ง
หมายเหตุ ​:  มีบริการแบบล่ามส่วนตัวทุกกรุ๊ป #ไม่เดินเอง #ไม่เดินรวมกับคนอื่น
คลิก! ถามเพิ่มเติมได้ทันที

ทัวร์สั่งของเมืองอี้อู (Yiwu) มีลูกค้าเดินทางกับเรามากกว่า 1,000 ราย รวมถึงลูกค้าคนไทย คนเวียดนาม คนกัมพูชา

คนมาเลเซียเปิดเส้นทางมาแล้วมากกว่า 5 ปี เริ่มสำรวจตลาดมากกว่า 12 ปี ตั้งแต่ปี 2008

โปรแกรมทัวร์อี้อู

เวลา รายละเอียด
02.10น. ออกเดินทางสู่เมืองหางโจว โดยสายการบินเที่ยวบินที่ CA 716
07.00น. ถึงสนามบินหางโจว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองอี้อู
09.30น. ถึงเมืองอี้อูและล่ามส่วนตัวประจำกรุ๊ปของท่าน นำท่านเดินดูสินค้ากับเมืองอี้อู แหล่งซูปเปอร์มาเก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลก
17.00น. นัดเจอกันที่ล็อบบี้โรงแรม นําท่านรับประทานอาหารบุฟเฟต์ โรงแรมนานาชาติ ณ โรงแรมที่พัก หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ สําหรับท่านที่ต้องการ เดินเล่นตลาดกลางคืนบริเวณใกล้เคียง โรงแรมผู้ดูแลทริปสามารถให้คําแนะนําได้
*** ไม่รวมค่าเดินทางระหว่างตลาด โรงแรมมีรถบัสไปตึกฟรี(ตามรอบที่กำหนด) อยู่ใกล้มาก 5นาที และ ค่าอาหารกลางวันของลูกค้าและของล่าม
เวลา รายละเอียด
08.00น. รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่โรงแรมระดับ 4 ดาว
09.00น. ล่ามส่วนตัวจะมารับท่านไปเยี่ยมชมตึกต่างๆ ของเมืองโรงงานอี้อู โดยเลือกดูสินค้าได้ตามหมวดหมู่ที่ท่านต้องการในแต่ละตึก (District) จะแบ่งตามสินค้าในแต่ละหมวดหมู่ ไปแบบส่วนตัวตามกรุ๊ป1-3คน ที่ไปด้วยกันเท่านั้นจะเยี่ยมชม หรือ ซื้อมาก-น้อยไม่มีการบังคับ แล้วแต่ความสมัครใจ เยี่ยมชมตามสบายๆไม่เครียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับล่ามส่วนตัวและผู้ดูแลทริปได้ตลอด

Zone 1 สินค้า Factory outlet ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับตกแต่งร่างกายอัญมณี จิวเวอร์รี่ และ ของเล่นเด็ก เป็นต้น

Zone 2 นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ฮาร์ดแวร์ กระเป๋าสตรีและกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

Zone 3 เครื่องเขียน เครื่องสําอางค์ ซิปรูด อุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องใช้สํานักงาน เครื่องกีฬา เครื่องเขียน และแว่นตา เป็นต้น

Zone 4 เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รองเท้า ถุงเท้า สิ่งทอ

Zone 5 สินค้านําเข้าจากต่างประเทศ และสินค้าหัตถกรรม งานฝีมือเครื่องนอน ฯลฯ

17.00น. นัดเจอกันที่ล๊อบบี้โรงแรม นำท่านรับประทานจีนสไตล์จีนท้องถิ่น ของมณฑลเจ้อเจียง รสชาติพื้นเมืองเข้ากับบรรยากาศเมืองอี้อู และเดินเล่นต่อถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอี้อู บริเวณรอบๆโรงแรมที่พัก
*** ไม่รวมค่าเดินทางระหว่างตลาด และ ค่าอาหารกลางวันของลูกค้าและของล่าม
เวลา รายละเอียด
08.00น. รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่โรงแรมระดับ 4 ดาว
09.00น. ล่ามส่วนตัวจะมารับท่านไปเยี่ยมชมตึกต่างๆ ของเมืองโรงงานอี้อู โดยเลือกดูสินค้าได้ตามหมวดหมู่ที่ท่านต้องการในแต่ละตึก (District) จะแบ่งตามสินค้าในแต่ละหมวดหมู่ ไปแบบส่วนตัวตามกรุ๊ป1-3คน ที่ไปด้วยกันเท่านั้นจะเยี่ยมชม หรือ ซื้อมาก-น้อยไม่มีการบังคับ แล้วแต่ความสมัครใจ เยี่ยมชมตามสบายๆไม่เครียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับล่ามส่วนตัวและผู้ดูแลทริปได้ตลอด

Zone 1 สินค้า Factory outlet ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับตกแต่งร่างกายอัญมณี จิวเวอร์รี่ และ ของเล่นเด็ก เป็นต้น

Zone 2 นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ฮาร์ดแวร์ กระเป๋าสตรีและกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

Zone 3 เครื่องเขียน เครื่องสําอางค์ ซิปรูด อุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องใช้สํานักงาน เครื่องกีฬา เครื่องเขียน และแว่นตา เป็นต้น

Zone 4 เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รองเท้า ถุงเท้า สิ่งทอ

Zone 5 สินค้านําเข้าจากต่างประเทศ และสินค้าหัตถกรรม งานฝีมือเครื่องนอน ฯลฯ

17.00น. นัดเจอกันที่ล็อบบี้โรงแรม นำท่านรับประทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่โรงแรม สำหรับท่านที่ต้องการเดินเล่นตลาดกลางคืน บริเวณใกล้เคียงโรงแรม ผู้ดูแลทริปสามารถให้คำแนะนำได้
*** ไม่รวมค่าเดินทางระหว่างตลาด และ ค่าอาหารกลางวันของลูกค้าและของล่าม
เวลา รายละเอียด
08.00น. รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่โรงแรมระดับ 4 ดาว
09.00น. ล่ามส่วนตัวจะมารับท่านไปเยี่ยมชมตึกต่างๆ ของเมืองโรงงานอี้อู โดยเลือกดูสินค้าได้ตามหมวดหมู่ที่ท่านต้องการในแต่ละตึก (District) จะแบ่งตามสินค้าในแต่ละหมวดหมู่ ไปแบบส่วนตัวตามกรุ๊ป1-3คน ที่ไปด้วยกันเท่านั้นจะเยี่ยมชม หรือ ซื้อมาก-น้อยไม่มีการบังคับ แล้วแต่ความสมัครใจ เยี่ยมชมตามสบายๆไม่เครียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับล่ามส่วนตัวและผู้ดูแลทริปได้ตลอด

Zone 1 สินค้า Factory outlet ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับตกแต่งร่างกายอัญมณี จิวเวอร์รี่ และ ของเล่นเด็ก เป็นต้น

Zone 2 นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ฮาร์ดแวร์ กระเป๋าสตรีและกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

Zone 3 เครื่องเขียน เครื่องสําอางค์ ซิปรูด อุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องใช้สํานักงาน เครื่องกีฬา เครื่องเขียน และแว่นตา เป็นต้น

Zone 4 เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รองเท้า ถุงเท้า สิ่งทอ

Zone 5 สินค้านําเข้าจากต่างประเทศ และสินค้าหัตถกรรม งานฝีมือเครื่องนอน ฯลฯ

17.00น. นัดเจอกันที่ล็อบบี้โรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเย็น พร้อมนำท่านเดินทางไปยังสนามบินหางโจวโดยรถบัส
19.30น. ถึงสนามบินหางโจว
22.05น. เครื่องออกจากสนามบินหางโจวเที่ยวบินที่ CA715 เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
00.55น.(+1) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
*** ไม่รวมค่าเดินทางระหว่างตลาด และ ค่าอาหารกลางวันของลูกค้าและของล่าม

ขั้นตอนการจอง

  1. เลือกรอบการเดินทางพร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ ทาง Line : @china4trip

  2. ชำระมัดจำการเดินทางพร้อมส่งพาสปอร์ตเอกสารมาทำวีซ่า 15 วันทำการ

  3. ก่อนเดินทาง 5-7 วันเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อคอนเฟิร์มการเดินทางและเวลานัดหมาย

แผนที่อี้อู (สำหรับเดินซื้อของ)

ภาพการเดินทางครั้งที่ผ่านมา

รู้จักเมืองอี้อู

หากพูดถึงเมืองอี้อู (Yiwu) ชื่อเมืองนี้อาจจะไม่คุ้นหูคนไทยนัก แต่ถ้าเอ่ยชื่อเมืองอี้อูกับคนจีนแล้วหล่ะก็ ร้องอ๋อกันทุกคน เพราะว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในโซนอุตสาหกรรมของจีน เป็นเมืองโรงงาน และที่สำคัญเป็นหน้าต่างอุตสาหกรรม แหล่งกระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในจีน ที่ตั้งอยู่มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ซึ่งรอบๆเมืองอี้อูจะมีโรงงานใหญ่ กลาง เล็ก กระจายตั้งกันอยู่มากมาย และ ยังมีท่าเรือหนิงปอที่เป็นท่าเรือใหญ่ของจีนอยู่ไม่ไกลจากอี้อู จึงทำให้เมืองอี้อูไม่เพียงแต่เป็นเมืองส่งออกสินค้าไปทั่วประเทศจีน แต่ยังเป็นเมืองส่งออกสินค้าไปทั่วโลกอีกด้วย

หลายคนสงสัยว่า อยากหาของแนวสำเพ็งมาขาย อยากหาของถูกๆมาขาย ต้องไปที่ไหน แล้วเมืองอี้อูขายอะไร? อี้อูมีอะไรบ้าง?

เมืองอี้อูคือเมืองที่รวมแหล่งโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในจีน มีสินค้าเยอะมากๆ แบ่งตามประเภทสินค้าที่ชัดเจน แบ่งออกเป็น5ตึกใหญ่ๆ สินค้าหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละตึก มีครบแทบจะทุกสินค้า ทั้งงานอุตสาหกรรมหนัก เบา สินค้าในครัวเรือน สินค้าเบ็ดเตล็ด และสินค้าที่ใช้ในการเกษตร อาทิเช่น สินค้า20บาท สินค้าสัตว์เลี้ยง ดอกไม้ปลอม ของพรีเมี่ยม หมวก ผ้านวม ผ้าห่ม กระเป๋า ร่ม เสื้อกันฝน นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเบเกอรี่ จักรยาน อะไหล่รถยนต์ เครื่องครัว เครื่องจักร สินค้ากิ๊ฟช็อป ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไหมพรม เสื้อถัก สิ่งทอ เครื่องสำอาง อาหารและผลไม้แห้ง สินค้าตกแต่ง เครื่องมือช่าง เครื่องเขียน ถุงเท้า และอีกมากมาย

จุดแข็งของเมืองอี้อูแห่งนี้คือ เป็นแหล่งรวมโรงงาน ซึ่งเมืองอี้อูเหมาะมากสำหรับคนที่ไปซื้อของที่กวางโจวจำนวนมากและอยากได้ต้นทุนที่ถูกลง

  • ส่วนใหญ่โรงงานมาเปิดหน้าร้านเอง (Factory Direct) เพื่อตัดตอนคนกลาง ลูกค้ามีโอกาสเปรียบเทียบราคา ข้อมูล ขั้นต่ำ ในแต่ละโรงงานได้ที่มาเปิดหน้าร้านได้ด้วยตัวเอง ทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้นในการสั่งสินค้า นอกจากจะได้ราคาโรงงานแล้วยังมีโอกาสได้เปรียบเทียบระหว่างโรงงานกับโรงงานด้วย
  • ทางเรา China4trip บริการครบวงจรตั้งแต่เดินทาง สั่งซื้อ เปิดบิล โอนเงิน ตลอดจนนำเข้าสินค้ามาไทย ทางเรามีโกดังที่เมืองอี้อูเพื่อรองรับสินค้าของลูกค้า การขนส่งจากอี้อูมาไทย
  • มีทั้งบริการส่งทางเรือระยะเวลาประมาณ 17-22 วัน ส่งทางรถระยะเวลาประมาณ 5-8 วัน
  • กรณีลูกค้าไม่ได้เดินทางในรอบถัดไป ทางเรามีเจ้าหน้าที่บริการรีออเดอร์ฟรี !!
  • ชิปปิ้งจีน-ไทยแบบครบวงจร ทั้งปิดตู้ เหมาตู้ เหมาครึ่งตู้ให้กับลูกค้าของเรา รวมถึงลูกค้าลูกค้าที่ไม่เหมาตู้ (LCL) ก็ได้เรทราคาค่าขนส่งถูกสุด แบบเรทเหมาตู้ไปเลย
  • และที่สำคัญลูกค้าจะได้เจอโรงงานมากมาย ในแต่ละตึกและแบ่งตามประเภทสินค้า ทำให้เราประหยัดเวลาในการเดินดูสินค้าได้มาก และ ทางเรา China4trip มีตัวช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายมากขึ้น “ทางเราจัดล่ามส่วนตัวให้ทุกกรุ๊ป ทำให้ไม่ต้องเดินงม เดินหา เดินเอง แต่ยังลงดีเทลกับตัวสินค้าได้มากขึ้นและชัดเจนมากกว่า…
  • ลูกค้าที่เน้นงานแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า หรือที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ เน้นความหลากหลายของตัวสินค้า แนะนำไปกวางโจว เนื่องจากลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ในจำนวนไม่มาก ในราคาส่ง

ถ้าหากเมื่อไหร่ที่ต้องการขยับขยายธุรกิจ  เน้นขายส่ง เน้นจำนวน เพื่อให้ต้นทุนในแต่ละชิ้นลดลง  พลาดไม่ได้ที่จะมาถึงแหล่งต้นตอรวมโรงงานที่ใหญ่ที่จีนของจีน ต้องเมืองอี้อูเท่านั้น!!

อี้อู มีงานแฟร์งานเดียวที่รัฐบาลจีนสนับสนุนโดยตรง   รวมโรงงานยักษ์ใหญ่ที่สุดในจีน  สินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าทั่วไปงานฝีมือ เครื่องเขียนอุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับของเล่น เด็กสินค้าตามเทศกาลสินค้า ของสัตว์เลี้ยง  ชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยาน โรงงานธูป อุปกรณ์ออกกำลังกายโยคะ ถ่านแบตเตอรี่ บ้านลม ของเด็กเล่นในโรงเรียน งานแฟร์ที่อี้อู งานแฟร์ที่ใหญ่ในจีน กวางโจวเทรดแฟร์ อี้อูเทรดแฟร์ กวางเจาแฟร์ รวมโรงงานในจีน อยากเข้าโรงงานจีน อยากติดต่อโรงงานจีน สั่งของเองจากโรงงานจีน โรงงานจีนที่ทำส่งไทยอยู่ที่ไหน ของ20บาทรับจากไหน ของ20บาทรับที่กวางโจวจริงหรอ ของ20บาทที่อี้อู ขายส่งของ20บาท ขายส่งของสัตว์เลี้ยง โรงงานจีนออกงานแฟร์กันเยอะมาก งานแฟร์กวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์แม่ค้าที่กวางโจวfacebook  สั่งของจากจีนมาขาย แม่ค้าอยากขายส่งfacebook  แพ็คเกจทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ราคาถูก จัดโปรโมชั่นทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ให้ทุกท่านได้เลือกมากมาย เราบริการลูกทัวร์ทุ่กท่านได้เป็นอย่างดีด้วยประสบการณ์มากว่า 10ปี ขายส่งอะไรดี จะไปจีนนำเข้ามาขาย ทัวร์แม่ค้าที่กวางเจา พาไปซื้อของที่จีน พาไปสั่งของที่จีนกับคาร์โก้ บริษัทขนส่งจากจีนมาไทยค่าส่งถูกมาก สั่งของจากเมืองจีนราคาถูก พาไปสั่งของที่จีน ทัวร์แม่ค้า พาไปแหล่งขายส่งที่จีนfacebook  ไปกวางโจวสั่งของมาขาย อยากสั่งของจากจีนมาขายกำไรดี facebook ทัวร์แม่ค้ากวางโจวfacebook  กวางเจา บริการทัวร์จีน มีล่ามหาซื้อสินค้าราคาถูกfacebook  มีไกด์พาเดินหาสินค้าจากโรงงาน อยากไปซื้อของเมืองจีนมาขาย แนะนำไปสั่งของที่จีน ทัวร์แม่ค้าไปสั่งของที่เมืองจีน สำหรับคนไม่รู้จะทำยังไง ค้าขายเริ่มต้นยังไง มีคนจัดการนำเข้าจากจีนให้ครบวงจร อยากทำธุรกิจ หาอาชีพเสริม ขายของจากจีน แม่ค้ามือใหม่หัดสั่งของจากเมืองจีน อยากสั่งของจากจีนมาขาย มีโกดังที่จีน@กวางโจว ตรวจสอบได้ ทำงานเป็นระบบ น้ำหนักตามจริง ไปกับเรา ค่าส่งถูกสุด25-33บต่อโล(ลูกค้าเราให้เรทเดียวกับที่เราส่งจำนวนมากๆ) ทัวร์แม่ค้าอี้อู อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง พาถึงแหล่งโรงงานที่อี้อู ทัวร์อี้อู สั่งของจากอี้อู ค่าส่งเท่าไร อยากไปสั่งของที่อี้อู อยากไปสั่งเองที่โรงงานที่จีนfacebook  อี้อูไปยังไง อี้อูขายส่งต้องสั่งเยอะมั้ย โรงงานที่อี้อู